1. Hi Khách, chúc bạn một ngày nhiều may mắn!

  Hãy TÌM KIẾM trước khi đặt câu hỏi.
  Hãy THÍCH khi thấy hữu ích.
  Hãy PHẢI HỒI nếu chưa hài lòng.

Tổng hợp tất cả bài tập trong sách "Bài tập kỹ thuật lập trình"

Thảo luận trong 'Tài liệu/Lý thuyết' bắt đầu bởi Phú Teiuns, 4 Tháng một 2010.

 1. Đăng ngày 4 Tháng một 2010 #1

  • Administrator

  Phú Teiuns

  Status: Funny!
  Số bài viết: 2,843
  Đã được thích: 713
  Điểm thành tích: 113
  Giới tính: Nam
  Nơi ở:
  Q9-TP.HCM
  Link bài tập bên dưới!
  hoanganhphuc thích bài này.
 2. Đăng ngày 6 Tháng một 2010 #2

  • Administrator

  Phú Teiuns

  Status: Funny!
  Số bài viết: 2,843
  Đã được thích: 713
  Điểm thành tích: 113
  Giới tính: Nam
  Nơi ở:
  Q9-TP.HCM
  Tổng hợp các bài trong sách KTLT của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang mình tổng hợp lại. Do số lượng nhiều nên mình không chép từ forum cũ qua mong các bạn thông cảm! Bài nào sai các bạn có thể góp ý nhé!

  Bài tập về mảng 1 chiều

  Kĩ thuật nhập xuất mảng

  128 Viết hàm nhập mảng 1 chiều các số thực
  129 Viết hàm nhập mảng 1 chiều các số nguyên
  130 Viết hàm xuất mảng 1 chiều các số thực
  http://forum.congthuong.net/threads/451170
  131 Viết hàm xuất mảng 1 chiều các số nguyên
  http://forum.congthuong.net/threads/451171
  132 Viết hàm liệt kê các giá trị chẵn trong mảng 1 chiều các số nguyên
  http://forum.congthuong.net/threads/451172
  133 Viết hàm liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là giá trị âm trong mảng 1 chiều
  http://forum.congthuong.net/threads/451173

  Kĩ thuật đặt lính canh các bt cơ bản
  134 Viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong mảng 1 chiều các số thực
  http://forum.congthuong.net/threads/451174
  135 Tìm Giá trị dương đầu tiên trong mảng 1 chiều các số thực. Nếu mảng ko có giá trị dương thì trả về giá trị -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451175
  136 Tìm Số chẵn cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng ko có giá trị chẵn thì trả về giá trị -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451176
  137 Tìm 1 vị trí mà giá trị tại đó là giá trị nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực
  http://forum.congthuong.net/threads/451177
  138 Tìm Vị trí của giá trị chẵn đầu tiên trong mảng một chiều các số nguyên. Nếu mảng ko có giá trị chẵn thì trả về giá trị -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451178
  139 Tìm vị trí số hoàn thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng ko có số hoàn thiện thì trả về giá trị -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451179
  140 Hãy tìm giá trị dương nhỏ nhất trong mảng các số thực. Nếu mảng không có giá trị dương thì trả về giá trị là -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451180
  141 Hãy tìm vị trí dương nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực. nếu mảng ko có giá trị dương thì trả về 1 giá trị ngoài đoạn [0,n-1] là -1 nhằm mô tả ko có vị trí nào thỏa điều kiện.
  http://forum.congthuong.net/threads/451181

  Các bt luyện tập
  142 Tìm Giá trị nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực
  http://forum.congthuong.net/threads/451185
  143 Viết hàm tìm chẵn đầu tiên trong mảng các số nguyên. Nếu mảng ko có giá trị chẵn thì hàm trả về -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451187
  144 Tìm số nguyên tố đầu tiên trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng không có số nguyên tố thì trả về giá trị -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451188
  145 Tìm Số hoàn thiện đầu tiên trong 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng ko có số hoàn thiện thì trả về giá trị -1.
  http://forum.congthuong.net/threads/451189
  146 Tìm giá trị âm đầu tiên trong mảng 1 chiều các số thực. nếu mảng ko có giá trị âm thì trả về giá trị là 1
  http://forum.congthuong.net/threads/451190
  147 Tìm số dương cuối cùng trong mảng số thực. Nếu mảng ko có giá trị dương thì trả về giá trị -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451191
  148 Tìm số nguyên tố cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng ko có số nguyên tố thì trả về giá trị -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451192
  149 Tìm số hòan thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng ko có số hòan thiện thì hàm trả về giá trị -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451193
  150 Hãy tìm giá trị âm lớn nhất trong mảng các số thực. Nếu mảng ko có giá trị âm thì trả về giá trị 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451194
  151 hãy tìm số nguyên tố lớn nhất trong mảng 1 chiều. Nếu mảng ko có thì trả về giá trị 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451195
  152 hãy tìm số hòan thiện nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu mảng ko có trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451196
  153 Hãy tìm giá trị chẵn nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên. Nếu ko có trả về -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451197
  154 hãy tìm vị trí giá trị âm lớn nhất trong mảng số thực . ko có thì trả về -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451198

  Bài tập luyện tư duy
  155 hãy tìm giá trị trong mảng các số thực xa giá trị x nhất
  http://forum.congthuong.net/threads/451200
  156 hãy tìm 1 vị trí trong mảng chiều các số thực mà giá trị tại vị trí đó là giá trị gần giá trị x nhất
  http://forum.congthuong.net/threads/451199
  157 hãy tìm đoạn [a,b] sao cho đoạn này chứa tất cả các giá trị trong mảng

  158 hãy tìm giá trị x sao cho đoạn [-x,x] chứa tất cả các giá trị trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451202
  159 hãy tìm giá trị đầu tiên lớn hơn giá trị 2003. Nếu mảng ko có giá trị thỏa thì hàm trả về giá trị là 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451205
  160 hãy tìm giá trị âm cuối cùng lớn hơn giá trị -1 trong mảng số thực. Nếu ko có thì hàm trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451206
  161 hãy tìm giá trị đầu tiên nằm trong khỏang (x,y) cho trc. Nếu ko có trả về giá trị x
  http://forum.congthuong.net/threads/451207
  162 hãy tìm 1 vị trí trong mảng số nguyên thỏa 2 điều kiện: có giá trị lân cận và giá trị tại đó bằng tích 2 giá trị lân cận. Nếu ko có trả về -1
  http://forum.congthuong.net/threads/451208
  163 tìm số chính phương đầu tiên trong mảng 1 chiều số ng.
  http://forum.congthuong.net/threads/451209
  164 Cho mảng số ng. Hãy tìm giá trị đầu tiên thỏa tính chất số gánh (ví dụ: 12321)
  http://forum.congthuong.net/threads/451210
  165 Hãy tìm giá trị đầu tiên có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ. Ko có trả về 0 (ví dụ: 110)
  http://forum.congthuong.net/threads/451211
  166 hãy tìm giá trị đầu tiên trong mảng có dạng 2^k. ko có thì trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451212
  167 Tìm giá trị toàn là chữ số lẻ và lớn nhất trong những số thỏa điều kiện. ko có trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451213
  168 Hãy tìm giá trị lớn nhất trỏng mảng có dạng 5^k. Nếu mảng không tồn tại thì trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451214
  169 Hãy tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng nguyên
  http://forum.congthuong.net/threads/451215
  170 Tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn mọi giá trị trong mảng nguyên
  http://forum.congthuong.net/threads/451216
  171 Hãy tìm ước chung lớn nhất của tất cả ptử trong mảng nguyên
  http://forum.congthuong.net/threads/451222
  172 Hãy tìm bội số chung nhỏ nhất trong mảng nguyên
  http://forum.congthuong.net/threads/451223
  173 * Hãy viết hàm tìm chữ số xuất hiện ít nhất trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451224
  174 * Hãy viết hàm liệt kê các cẵp giá trị (a,b) trong mảng thỏa đk a<=b
  http://forum.congthuong.net/threads/451225
  175 * Hãy viết hàm tìm 2 giá trị gần nhau nhất trong mảng.
  http://forum.congthuong.net/threads/451226

  Các bài tập tìm kiếm và liệt kê
  Bài 176 - Liệt kê các số âm trong mảng 1 chiều
  http://forum.congthuong.net/threads/451285-1-2.ctit
  177 Liệt kê các số trong mảng thực thuộc [x,y] cho trước
  http://forum.congthuong.net/threads/451286
  178 Liệt kê các số chẵn trong mảng nguyên thuộc [x,y]
  http://forum.congthuong.net/threads/451287
  179 Liệt kê các số thỏa đk lớn hơn trị tuyệt đối của số đứng liền sau nó
  http://forum.congthuong.net/threads/451288
  180 Liệt kê các giá trị thỏa: nhỏ hơn trị tuyệt đối của giá trị đứng liền sau và lớn hơn giá trị đứng liền trước nó
  http://forum.congthuong.net/threads/451289
  181 Liệt kê số chẵn có ít nhất 1 lận cận cũng là giá trị chẵn
  http://forum.congthuong.net/threads/451290
  182 Liệt kê các số có ít nhất 1 lận cận trái dấu với nó
  http://forum.congthuong.net/threads/451291
  183 Liệt kê vị trí mà giá trị tại đó là giá trị lớn nhất
  http://forum.congthuong.net/threads/451292
  184 Liệt kê vị trí của số nguyên tố
  http://forum.congthuong.net/threads/451293
  185 Liệt kê vị trí của số chính phương
  186 Liệt kê vị trí mà giá trị bằng giá trị âm đầu tiên
  http://forum.congthuong.net/threads/451294
  187 Liệt kê vị trí mà giá trị bằng giá trị dương nhỏ nhất
  http://forum.congthuong.net/threads/451295
  188 Liệt kê vị trí chẵn lớn nhất
  189 Liệt kê giá trị mà giá trị đó có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ
  http://forum.congthuong.net/threads/451296
  190 Liệt kê giá trị tòan chữ số lẻ
  http://forum.congthuong.net/threads/451297
  191 Liệt kê các giá trị cực đại. Cực đại khi lớn hơn các ptử lận cận
  http://forum.congthuong.net/threads/451298
  192 Liệt kê giá trị có chữ số đầu tiên là chẵn
  193 Liệt kê giá trị có dạng 3^k. Nếu mảng ko có thì trả về 0
  194 Liệt kê các cặp giá trị gần nhau nhất
  195 Liệt kê các bộ 3 giá trị (a,b,c) thỏa a=b+c. ví dụ: (6,2,4)
  196 Liệt kê các số âm
  197 Liệt kê các chữ số đầu là lẻ
  198 Liệt kê các vị trí mà tại đó là giá trị max
  199 Liệt kê vị trí mà giá trị đó là số nguyên tố


  Kĩ thuật tính tổng
  200 Tổng các ptử trong mảnghttp://forum.congthuong.net/threads/451227
  201 Tổng các ptử dương trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451228
  202 Tổng các ptử có chữ số đầu là chữ số lẻ
  http://forum.congthuong.net/threads/451229
  203 Tổng các ptử có chữ số hàng chục là 5
  http://forum.congthuong.net/threads/451230
  204 Tổng các ptử lớn hơn ptử đứng liền trước nó
  http://forum.congthuong.net/threads/451231
  205 Tổng các ptử lớn hơn trị tuyệt đối của ptử liền sau nó
  http://forum.congthuong.net/threads/451232
  206 Tổng các ptử lớn hơn ptử xung quanh
  http://forum.congthuong.net/threads/451233
  207 Tổng các ptử cực trị – Cực trị là ptử khi nó lớn hoặc nhỏ hơn ptử xung quanh
  http://forum.congthuong.net/threads/451234
  208 Tổng các ptử chính phương
  http://forum.congthuong.net/threads/451235
  209 Tổng các ptử đối xứng
  http://forum.congthuong.net/threads/451236
  210 Tổng các ptử có chữ số đầu là chẵn
  http://forum.congthuong.net/threads/451237
  211 Trung bình cộng các số nguyên tố
  http://forum.congthuong.net/threads/451238
  212 Trung bình cộng các số dương
  http://forum.congthuong.net/threads/451239
  213 Trung bình cộng các số lớn hơn x
  http://forum.congthuong.net/threads/451240
  214 Trung bình nhân các số dương
  http://forum.congthuong.net/threads/451241
  215 (*) Khoảng cách trung bình giữa các giá trị trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451242

  Kĩ thuật đếm
  216 Đếm số lượng chẵn trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451245
  217 Đếm số dương chia hết cho 7 trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451246
  218 Đếm số đối xứng trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451247
  219 Đếm số lần xuất hiện của giá trị x trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451248
  220 Đếm số lượng giá trị tận cùng bằng 5 trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451249
  221 Cho biết sự tương quan giữa số lượng chẵn và lẻ trong mảng
  Hàm trả về 1 trong 3 giá trị -1, 0, 1
  Giá trị -1 là chẵn nhiều hơn lẻ
  Giá trị 0 là chẵn == lẻ
  Giá trị 1 là chẵn ít hơn lẻ
  http://forum.congthuong.net/threads/451250
  222 Đếm ptử lớn hơn hay nhỏ hơn ptửs xung quanh trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451251
  223 Đếm số nguyên tố trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451252
  224 Đếm số hoàn thiện trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451253
  225 Đếm số lượng giá trị lớn nhất có trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451254
  226 Hãy xác định số lượng ptử kề nhau mà cả 2 đều chẵn
  http://forum.congthuong.net/threads/451299-1-2.ctit
  227 Hãy xác định số lượng ptử kề nhau mà cả 2 trái dấu
  http://forum.congthuong.net/threads/451300
  228 Hãy xác định số lượng ptử kề nhau mà số đứng sau cùng dấu số đứng trc và có gtrá trị tuyệt đối lớn hơn
  http://forum.congthuong.net/threads/451301
  229 Đếm số lượng các giá trị phân biệt có trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451302
  230 Liệt kê tần suất xuất hiện các giá trị xuất hiện trong mảng (mỗi giá trị liệt kê 1 lần)
  http://forum.congthuong.net/threads/451303
  231 Hãy liệt kê các giá trị xuất hiện đúng 1 lần trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451304
  232 hãy liệt jê các giá trị xuất hiện quá 1 lần (mỗi giá trị liệt kê 1 lần)
  http://forum.congthuong.net/threads/451305
  233 Hãy liệt kê tần suất các giá trị xuất hiện trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451306
  234 Cho 2 mảng a,b. Đếm ptử chỉ xuất hiện 1 trong 2 mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451307
  235 Cho 2 mảng a,b. Liệt kê ptử xuất hiện 1 trong 2 mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451308
  236 * Cho 2 mảng a,b. Hãy cho biết số lần xuất hiện của mảng a trong mảng b
  http://forum.congthuong.net/threads/451309
  237 Tìm 1 giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451310
  238 * Hãy liệt kê các giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451311
  239 Hãy đếm số lượng số nguyên tố phân biệt trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451312

  Kĩ thuật đặt cờ hiệu
  240 Ktra mảng có giá trị 0 hay ko?Có trả về 1, ko có trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451313-1-4.ctit
  241 Ktra mảng có 2 giá trị 0 liên tiếp ko? Có trả về 1, ko có trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451314-1-4.ctit
  242 Ktra mảng có số chẵn ko? Có trả về 1, ko có trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451315-1-4.ctit
  243 Ktra mảng có số ng tố ko? Có trả về 1, ko có trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451316-1-4.ctit
  244 Ktra mảng thỏa tính chất: mảng ko có số hoàn thiện lớn hơn 256. Có trả về 1, ko có trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451317-1-4.ctit
  245 Ktra mảng có toàn số chẵn ko? Có trả về 1, ko có trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451318-1-4.ctit
  246 Ktra mảng có đối xứng ko? Có trả về 1, ko có trả về 0
  http://forum.congthuong.net/threads/451319-1-4.ctit
  247 Ta định nghĩa 1 mảng có tính chất lẻ, khi tổng của 2 ptử lien tiếp luôn là lẻ.Ktra mảng có tính chẵn hay lẻ?
  http://forum.congthuong.net/threads/451320-1-4.ctit
  248 Ktra mảng có tăng dần hay ko?
  http://forum.congthuong.net/threads/451321-1-4.ctit
  249 Ktra mảng có giảm dần hay ko?
  http://forum.congthuong.net/threads/451322-1-4.ctit
  250 Hãy cho biết các ptử trong mảng có lập thành cấp số cộng ko? Nếu có chỉ ra công sai d.
  http://forum.congthuong.net/threads/451323-1-4.ctit
  251 Hãy cho biết các ptử trong mảng có bằng nhau ko?
  http://forum.congthuong.net/threads/451324-1-4.ctit
  252 Ta định nghĩa 1 mảng đc gọi là dạng sóng, khi ptử có trị số I lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2 ptử xung quanh. Hãy viết hàm ktra mảng có sóng hay ko?
  http://forum.congthuong.net/threads/451325-1-4.ctit
  253 Hãy cho biết tất cả ptử trong mảng a có nằm trong mảng b ko?
  http://forum.congthuong.net/threads/451326-1-4.ctit
  254 hãy đếm giá trị trong mảng thỏa: lớn hơn tất cả các giá trị đứng đằng trước nó
  http://forum.congthuong.net/threads/451327-1-4.ctit
  Kĩ thuật sắp xếp
  255 Sắp xếp mảng tăng dần
  http://forum.congthuong.net/threads/451338-1-4.ctit
  256 sắp xếp mảng giảm dần
  http://forum.congthuong.net/threads/451339-1-4.ctit
  257 Sắp xếp lẻ tăng dần nhưng giá trị khácgiữ nguyên vị trí
  http://forum.congthuong.net/threads/451340-1-4.ctit
  258 Sắp xếp số nguyên tố tăng dần nhưng giá trị khác giữ nguyên vị trí
  http://forum.congthuong.net/threads/451341-1-3.ctit
  259 Sắp xếp số hòan thiện giảm dần nhưng giá trị khác giữ nguyên vị trí
  http://forum.congthuong.net/threads/451342-1-3.ctit
  260 Cho 2 mảng a,b. Hãy cho biết mảng b có phải là hoán vị của mảng a ko?
  http://forum.congthuong.net/threads/451343-1-3.ctit
  261 Sắp xếp số dương tăng dần, các số âm giữ nguyên vị trí
  http://forum.congthuong.net/threads/451344-1-3.ctit
  262 Sắp xếp chẵn, lẻ tăng dần nhưng vị trí tương đối giữa các số ko thay đổi
  http://forum.congthuong.net/threads/451345-1-3.ctit
  263 Sắp xếp số dương tăng dần, âm giảm dần. Vị trí tương đối ko đổi
  http://forum.congthuong.net/threads/451346-1-3.ctit
  264 Trộn 2 mảng đã tăng thành 1 mảng đc sắp xếp tăng
  http://forum.congthuong.net/threads/451347-1-3.ctit
  265 Cho 2 mảng tăng. Hãy trộn thành 1 mảng giảm dần
  http://forum.congthuong.net/threads/451348-1-3.ctit

  Kĩ thuật thêm
  266 Thêm 1 ptử x vào mảng tại vị trí k
  http://forum.congthuong.net/threads/451349-1-3.ctit
  267 Hàm nhập mảng sao cho khi nhập xong thì giá trị trong mảng sắp xếp giảm dần
  http://forum.congthuong.net/threads/451350-1-3.ctit
  268 Hãy tạo mảng b từ mảng a các giá trị 0,1 để mảng có tính chẵn lẻ
  269 Thêm x vào trong mảng tăng nhưng vẫn giữ nguyên tính tăng của mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451351-1-3.ctit
  270 Nhập mảng sau khi nhập xong đã tự sắp xếp tăng dần
  http://forum.congthuong.net/threads/451352-1-3.ctit

  Kĩ thuật xóa
  271 Xóa các ptử có chỉ số k trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451353-1-3.ctit
  272 hãy xóa tất cả số lớn nhất trong mảng các số thực
  http://forum.congthuong.net/threads/451354-1-3.ctit
  273 Xóa tất cả số âm trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451355-1-3.ctit
  274 Xóa tất cả số chẵn trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451356-1-3.ctit
  275 Xóa tất cả số chính phương trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451358-1-3.ctit
  276 Xóa tất cả các ptử trùng với x
  277 Xóa tất cả số nguyên tố trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451359-1-3.ctit
  278 xóa tất cả ptử trùng nhau trong mảng và chỉ giữ lại duy nhất 1 ptử
  http://forum.congthuong.net/threads/451360-1-3.ctit
  279 Xóa tất cả ptử xuất hiên nhiều hơn 1 lần trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451361-1-2.ctit


  Kĩ thuật xử lý mảng
  280 Hãy đưa số 1 về đầu mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451362-1-2.ctit
  281 Hãy đưa chẵn về đầu, lẻ về cuối, ptử 0 nằm giữa mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451363-1-2.ctit
  282 Đưa các số chia hết cho 3 về đầu mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451364-1-2.ctit
  283 Đảo ngược mảng ban đầu
  http://forum.congthuong.net/threads/451365-1-2.ctit
  284 Đảo ngược thứ tự các số chẵn trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451366-1-2.ctit
  285 Đảo ngược thứ tự số dương trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451367-1-2.ctit
  286 Dịch trái xoay vòng các ptử trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451368-1-2.ctit
  287 Dịch phải xoay vòng các ptử trong mảng
  http://forum.congthuong.net/threads/451369-1-2.ctit
  288 Hãy xuất ptử trong mảng theo yêu cầu: chẵn vàng, lẻ trắng
  http://forum.congthuong.net/threads/451370-1-2.ctit
  289 Xuất mảng: chẵn nằm trên 1 hàng, lẻ nằm hàng tiếp theo
  http://forum.congthuong.net/threads/451371-1-2.ctit
  290 Đảo ngược thứ tự số chẵn và lẻ trong mảng nhưng giữ vị trí tương đối
  http://forum.congthuong.net/threads/451372-1-2.ctit
  291 Biến đổi mảng bằng cách thay giá trị max = giá trị min và ngc lại
  http://forum.congthuong.net/threads/451373-1-2.ctit
  292 Biến đổi mảng bằng cách thay tất cả ptử trong mảng bằng số nguyên gần nó nhất
  http://forum.congthuong.net/threads/451374-1-2.ctit

  Kĩ thuật xử lý mảng con
  293 Liệt kê tất cả các mảng con
  http://forum.congthuong.net/threads/451375-1-2.ctit
  294 Liệt kê mảng con có độ dài lớn hơn 2 ptử
  http://forum.congthuong.net/threads/451376-1-2.ctit
  295 Liệt kê dãy con tăng dần
  http://forum.congthuong.net/threads/451377-1-2.ctit
  296 Liệt kê dãy con tăng và chứa giá trị lớn nhất
  http://forum.congthuong.net/threads/451378-1-2.ctit
  297 Tính tổng từng mảng con tăng
  http://forum.congthuong.net/threads/451379-1-2.ctit
  298 Đếm mảng con tăng có độ dài lớn hơn 1
  http://forum.congthuong.net/threads/451380-1-2.ctit
  299 Liệt kê dãy con toàn dương và độ dài lớn hơn 1
  http://forum.congthuong.net/threads/451381
  300 Đếm mảng con giảm
  http://forum.congthuong.net/threads/451382
  301 Cho biết mảng a có phải là mảng con trong mảng b ko?
  http://forum.congthuong.net/threads/451383
  302 Đếm số lần xuất hiện mảng a trong mảng b
  http://forum.congthuong.net/threads/451384
  303 Dãy con toàn dương dài nhất
  http://forum.congthuong.net/threads/451385
  304 * Cho mảng a, số nguyên M.Tìm 1 mảng con sao cho tổng các ptử bằng M
  http://forum.congthuong.net/threads/451386
  305 * Tìm dãy con toàn dương có tổng lớn nhất
  http://forum.congthuong.net/threads/451387
  306 Tìm mảng con có tổng lớn nhất
  http://forum.congthuong.net/threads/451388

  Xây dựng mảng
  307 Tạo mảng b chỉ chứa giá trị lẻ từ mảng a
  http://forum.congthuong.net/threads/451389
  308 Tạo mảng b chỉ chứa giá trị âm từ mảng a
  http://forum.congthuong.net/threads/451390
  309 Tạo mảng b sao cho b = tổng các ptử lận cận với a trong mảng a
  http://forum.congthuong.net/threads/451391
  310 Tạo mảng b chỉ chứa số nguyên tố từ mảng a
  http://forum.congthuong.net/threads/451392


  311 Tạo 1 mảng ngẫu nhiên và xuất ra dãy con tăng dần dài nhất. Nếu 2 dãy con tăng dài bằng nhau thì xuất dãy con tăng đầu tiên


  http://forum.congthuong.net/threads/451393

  Bài tập về đệ qui

  http://forum.congthuong.net/threads/451256-1-2.ctit [ Bài 730] S (n) = 1 + 2 + ... + n
  http://forum.congthuong.net/threads/451257-1-2.ctit [ Bài 731]/ Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + (n-1)^2 + n^2
  http://forum.congthuong.net/threads/451258-1-2.ctit [ Bài 732] : S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/(n-1) + 1/n
  http://forum.congthuong.net/threads/451259 [ Bài 733 ] : Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + .... + 1/2n
  http://forum.congthuong.net/threads/451260 [ BÀi 734 ] : Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2*n+1)
  http://forum.congthuong.net/threads/451261 [ Bài 735 ] Tính S(n) = 1/(1*2) + 1/(2*3) + 1/( n*(n+1) )
  http://forum.congthuong.net/threads/451262 [ Bài 736] : Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)
  http://forum.congthuong.net/threads/451263 [ Bài 737 ]: Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + ... + (2n+1)/(2n+2)
  http://forum.congthuong.net/threads/451264 [ BÀi 738] : Tính T(n) = 1*2*3*.....*n
  http://forum.congthuong.net/threads/451265 [ BÀi 739 ] : Tính T(x,n) = x^n
  http://forum.congthuong.net/threads/451266 [Bài 740 ] : Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + .... + 1.2.3...n
  http://forum.congthuong.net/threads/451267 [ Bài 741] : Tính S(x,n) = x + x^2 + x^3 + ... + x^n
  http://forum.congthuong.net/threads/451268 [ Bài 742 ] : Tính S(x,n) = x^2 + x^4 +.... + x^2n
  http://forum.congthuong.net/threads/451269 [ Bài 743] : Tính S(x,n) = x + x^3 + x^5 +....+ x^(2n+1)
  http://forum.congthuong.net/threads/451270 [ Bài 744 ]: Tính S(n) = 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + ... + 1/(1+2+3+...+n)
  http://forum.congthuong.net/threads/451271 [ Bài 745 ] : Tính S(x,n) = x + (x^2)/2! + (x^3)/3! + ... + (x^n)/n!  MẢNG 2 CHIỀU
  * MA TRẬN THƯỜNG
  Kĩ thuật tính toán

  320 Tổng các số dương trong ma trận thực

  321 Tích các số lẻ trong ma trận nguyên

  322 Tổng giá trị trên 1 dòng ma trận thực

  323 Tích giá trị dương trên 1 cột ma trận thực

  324 Tổng giá trị dương trên 1 dòng ma trận thực

  325 Tích các chẵn trên 1 cột ma trận nguyên

  326 Trung bình cộng các số dương ma trận thực

  327 Tổng các giá trị nằm trên biên của ma trận

  328 Trung bình nhân các số dương ma trận thực

  329 Biến đổi ma trận bằng cách thay các giá trị âm bằng giá trị tuyệt đối của nó

  330 Biến đổi ma trận thực bằng cách thay các giá trị bằng giá trị nguyên gần nó nhất

  331 Tổng các giá trị trên 1 dòng ma trận thực

  332 Tổng giá trị lẻ trên 1 cột ma trận nguyên
  333 Tổng các số hoàn thiện trong ma trân số nguyên

  Kĩ thuật đếm

  335 Đếm số lượng số ng tố trong ma trận nguyên

  336 Đếm tần suất xuất hiện của 1 giá trị x trong ma trận thực

  337 Đếm số chữ số trong ma trận số nguyên dương

  338 Đếm số lượng số dương trên 1 hàng ma trận thực

  339 Đếm số lượng số hoàn thiện trên 1 hàng ma trận nguyên

  340 Đếm số lượng âm trên 1 cột ma trận thực

  341 Đếm số lượng dương trên biên của ma trận thực

  342 Đếm số lượng ptử cực đại ma trận thực. 1 ptử cực đại là khi nó lớn hơn các ptử xung quanh

  343 Đếm số lượng ptử cực trị ma trận thực.1 ptử cực trị khi nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn ptử xung quanh

  344 Đếm số lượng giá trị có trong ma trận thực. Lưu ý: nếu có k ptử (k>=1) trong ma trận bằng nhau thì ta chỉ tính là 1

  345 Tính tổng các ptử cực trị trong ma trận thực

  346 Đếm số lượng giá trị “hoàng hậu” trên ma trận. 1 ptử hoàng hậu khi nó lớn nhất trên dòng, cột và 2 đường chéo

  347 Đếm số lượng “yên ngựa”.1 ptử yên ngựa khi nó lớn nhất trên dòng, nhỏ nhất trên cột

  Kĩ thuật đếm

  348 Ktra ma trận có số dương ko

  349 Ktra ma trận có số hoàn thiện ko

  350 Ktra ma trận có số lẻ ko

  351 Ktra ma trận có toàn dương ko

  352 Ktra 1 hàng ma trận có tăng dần hay ko

  353 Ktra 1 cột ma trận có giảm dần ko

  354 Ktra các gtrị trong ma trận có giảm dần theo cột và dòng

  355 Liệt kê các dòng toàn âm trong ma trận các số thực

  356 Liệt kê chỉ số các dòng chứa toàn giá trị chẵn

  357 Liệt kê dòng chứa số nguyên tố

  358 liệt kê các dòng có chứa giá trị chẵn

  359 Liệt kê các dòng có chứa giá trị âm

  360 Liệt kê các cột chứa số chính phương

  361 Liệt kê dòng có âm, dương và 0

  362 Liệt kê các dòng giảm dần

  363 Liệt kê các cột tăng dần

  364 Cho 2 ma trận A,B. Ktra ma trận A có là ma trận con của B ko?

  365 Đếm số lần xuất hiện của ma trận A trong ma trận B?


  Kĩ thuật đặt lính canh

  366 Tìm số chẵn đầu tiên trong ma trận

  367 Tìm max trong ma trận

  368 Tìm giá trị lớn thứ 2 trong ma trận (max2)

  369 Tìm số dương đầu tiên trong ma trận

  370 Tìm giá trị âm lớn nhất trong ma trận

  371 Liệt kê các dòng có chứa max

  372 Tìm giá trị lớn nhất trên 1 dòng

  373 Tìm giá trị nhỏ nhất trên 1 cột

  374 Tìm số nguyên tố đầu tiên


  375 Tìm số chẵn lớn nhất

  376 Tìm số dương nhỏ nhất

  377 Tìm số nguyên tố lớn nhất

  378 Tìm 1 chữ số xuất hiện nhiều nhất

  379 Đếm số lượng min

  380 Đếm số lượng chẵn nhỏ nhất

  381 Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất

  382 Tìm số chính phương lớn nhất

  383 Tìm số hòan thiện nhỏ nhất

  384 Tìm các chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận


  385 Liệt kê các dòng có tổng lớn nhất

  386 Liệt kê các cột có tổng nhỏ nhất

  387 Liệt kê các dòng có nhiều số chẵn nhất

  388 Liệt kê các dòng có nhiều số nguyên tố nhất

  389 Liệt kê các dòng có nhiều số hòan thiện nhất

  390 * Liệt kê các cột có nhiều chữ số nhất

  Kĩ thuật xử lý ma trận

  392 Hoán vị hai dòng ma trận

  393 Hoán vị hai cột ma trận

  394 Dịch xuống xoay vòng các hàng trong ma trận

  395 Dịch lên xoay vòng các hàng trong ma trận

  396 Dịch trái xoay vòng các cột trong ma trận

  397 Dịch phải xoay vòng các cột trong ma trận

  398 Dịch phải xoay vòng theo chiều kim đồng hồ các giá trị nằm trên biên

  399 Dịch trái xoay vòng theo chiều kim đồng hồ các giá trị nằm trên biên

  400 Xóa 1 dòng trong ma trận

  401 Xóa 1 cột trong ma trận

  402 Xoay ma trận 1 góc 90 độ

  403 Xoay ma trận 1 góc 180 độ

  404 Xoay ma trận 1 góc 270 độ

  405 Chiếu gương ma trận theo trục dọc

  406 Chiếu gương ma trận theo trục ngang


  Kĩ thuật sắp xếp

  407 Sắp xếp ptử trên 1 dòng tăng dần từ trái sang phải

  408 Sắp xếp ptử trên 1 dòng giảm dần từ trái sang phải

  409 Sắp xếp ptử trên 1 cột tăng dần từ trên xuống dưới

  410 Sắp xếp ptử trên 1 cột giảm dần từ trên xuống dưới
  411 Xuất giá trị chẵn trong ma trận theo thứ tự giảm dần
  412 Xuất các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần

  413 Sắp xếp theo yêu cầu: Dòng có chỉ số chẵn tăng dần, lẻ giảm dần

  414 Sắp xếp theo yêu cầu: Cột có chỉ số chẵn giảm từ trên xuống, lẻ tăng từ trên xuống

  416 Sắp xếp ptử dương tăng dần theo cột và dòng. Dùng 2 phương pháp: Sử dụng mảng phụ và ko sử dụng mảng phụ(như bài 415 thêm điều kiện xét ptử dương)
  417 Sắp xếp ptử chẵn giảm dần theo cột và dòng. Dùng 2 phương pháp: Sử dụng mảng phụ và ko sử dụng mảng phụ(như bài 415 thêm điều kiện xét ptử chẵn và đổi dấu > thành <)

  Sắp xếp ptử tăng dần theo hàng và cột: Dùng 2 phương pháp: sử dụng mảng phụ và ko dùng mảng phụ

  418 Sắp xếp âm tăng dần, dương giảm dần, 0 giữ nguyên

  419 Sắp xếp chẵn tăng, lẻ giảm
  (như bài 418 chỉ sửa lại điều kiện)

  420 Sắp xếp các giá trị nằm trên biên ma trận tăng dần

  421 Sắp xếp các giá trị dương nằm trên biên ma trận tăng dần(như bài420 chỉ thêm điều kiện dương)

  422 Sắp xếp các dòng dựa vào: tổng các ptử trong 1 dòng: sắp tăng dần.

  423 Sắp xếp giá trị các ptử trong ma trận tăng dần theo dạng xoắn ốc (ma trận xoắn ốc)

  424 Sắp xếp các ptử theo hình ziczac

  425 Xuất các giá trị âm giảm dần (ma trận ko thay đổi sau khi xuất)

  Xây dựng ma trận

  426 Cho ma trận A.Hãy tạo ma trận B,B[j] = abs(A[j])

  427 Cho ma trận A.Hãy tạo ma trận B,B[j] = lớn nhất dòng

  428 Cho ma trận A.Hãy tạo ma trận B,B[j] = số lượng ptử dương xung quanh A[j]  * MA TRẬN VUÔNG
  429 Hàm nhập ma trận vuông số nguyên
  430 Hàm nhập ma trận vuông số thực
  431 Hàm xuất ma trận vuông số nguyên
  432 Hàm xuất ma trận vuông số thực
  437 Hàm sắp xếp ma trận vuông tăng từ trên xuống dưới và từ trái sang phải

  Tính toán
  438 Tổng ptử thuộc ma trận tam giác trên (ko tính đường chéo) trong ma trận vuông
  439 Tổng ptử thuộc ma trận tam giác dưới (ko tính đường chéo) trong ma trận vuông
  440 Tổng ptử trên đường chéo chính
  441 Tổng ptử trên đường chéo phụ
  442 Tổng ptử chẵn nằm trên biên

  Kĩ thuật đặt lính canh
  443 Tìm max trong ma trận tam giác trên

  444 Tìm min trong ma trận tam giác dưới
  445 Tìm max trên đường chéo chính
  446 Tìm max trên đường chéo phụ
  447 Tìm max nguyên tố trong ma trận

  448 Tìm 2 giá trị gần nhau nhất

  449 * Cho ma trận vuông A(n x n). Hãy tìm ma trận vuông B(k x k) sao cho tổng các giá trị trên ma trận vuông này là lớn nhất

  Kĩ thuật đếm
  450 Đếm số lượng cặp giá trị đối xứng nhau wa đường chéo chính

  451 Đếm số lượng dòng giảm

  452 Đếm ptử cực đại

  453 Đếm giá trị dương trên đường chéo chính

  454 Đếm số âm trên đường chéo phụ

  455 Đếm số chẵn trong ma trận tam giác trên

  Kĩ thuật đặt cờ hiệu
  456 Ktra đường chéo chính có tăng dần hay ko?
  457 Ktra ma trận có đối xứng wa chéo chính ko?
  458 ktra ma trận có đối xứng wa chéo phụ ko?
  459 Ktra ma trận có phải là ma phương ko? Ma phương là khi tổng ptử trên các dòng, cột và 2 chéo chính phụ bằng nhau

  Sắp xếp
  460 Sắp chéo chính tăng dần
  461 Sắp chéo phụ giảm dần
  462 Hoán vị 2 dòng
  463 Hoán vị 2 cột
  464 sắp các dòng tăng dần theo tổng dòng
  465 Đưa chẵn về đầu ma trận vuông
  466 * Ma trận vuông A(n x n) với n >=3. Sắp tam giác trên tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải
  467 * Ma trận vuông A với n>=3. Sắp tam giác dưới giảm dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải
  468 * Xây dựng ma phương A

  Các phép toán trên ma trận
  469 Tổng 2 ma trận

  470 Hiệu 2 ma trận

  471 Tích 2 ma trận

  472 * Ma trận nghịch đảo
  473 * Định thức của ma trận
  474 * Tạo ma phương bậc
  -------------Hết----------------
  hoanganhphuc thích bài này.
 3. Đăng ngày 16 Tháng ba 2010 #3

  • Member

  ThuPro

  Số bài viết: 94
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Nhìn vào thấy mờ kon mắt
 4. Đăng ngày 29 Tháng tư 2010 #4

  • Member

  nguyenthihoan

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Nơi ở:
  bac ninh
  sao mình không thấy có phần của danh sách liên kết,mà thay vào đó lại là mảng
 5. Đăng ngày 29 Tháng tư 2010 #5

  • Member

  nguyenthihoan

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Nơi ở:
  bac ninh
  hj.các bạn hãy làmd bài này thử nha: cho một danh sách liên kết kép.gồm có mã sách,tên sách,giá,tác giả,ngày nhập.Hãy lập trình bài toán trên theo các yêu cầu sau
  1_tìm kiếm theo ten sách
  2_sắp xếp theo mã sách
  3_tính số đầu sách tin học
  4_tính số sách có giá >2000
  nếu ai làm được thì gửi bài vào mail cho mình nha : hoanmap90@gmail.com
  chúc bạn thành công
 6. Đăng ngày 12 Tháng mười 2010 #6

  • Member

  zell

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  sao mình ko thấy bài tập về chuỗi T_T, Admin Phú Teiuns, bổ sung cho anh em tham khao cho hoàn chính nhe ^_^
 7. Đăng ngày 13 Tháng mười 2010 #7

  • Administrator

  Phú Teiuns

  Status: Funny!
  Số bài viết: 2,843
  Đã được thích: 713
  Điểm thành tích: 113
  Giới tính: Nam
  Nơi ở:
  Q9-TP.HCM
  Trả lời 6# zell

  Về chuỗi trong sách này không được đào sâu. Chuỗi thực ra cũng là mảng bao gồm nhiều ký tự (char) mà thôi!
 8. Đăng ngày 7 Tháng một 2011 #8

  • Member

  prince_wh_horse

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Nơi ở:
  Bình Dương
  Thank ban biên tập nhiu nhiu nha!!!
 9. Đăng ngày 8 Tháng một 2011 #9

  • Member

  phucanh_tin33A

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Nơi ở:
  Tây Sơn - Bình Định
  Trả lời 2# Phú Teiuns


  Sao anh không cho tất cả các bài tập này vào một file nén để down về cho nhanh.
 10. Đăng ngày 25 Tháng một 2011 #10

  • Member

  vetinh1012000

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Hello world! I'm from VietNam. Nice to meet averybody
 11. Đăng ngày 1 Tháng bảy 2011 #11

  • Member

  doilong79@hihi

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Trả lời 7# Phú Teiuns


  bài tập phú Teiuns gửi giúp cho mình lấy lại kiến thức rất nhiều......
  thank nhiều nhiều nha
  hihi...Phú Teinus la sv trường khtn lun hở?...
 12. Đăng ngày 1 Tháng bảy 2011 #12

  • Member

  doilong79@hihi

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Trả lời 9# phucanhts


  hihi
 13. Đăng ngày 1 Tháng bảy 2011 #13

  • Member

  doilong79@hihi

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Trả lời 10# vetinh101


  vào đây thì chúng ta là người nhà cả mà...hihi
 14. Đăng ngày 1 Tháng mười một 2011 #14

  • Member

  vandanhpy

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Chào anh! hiện em đang ôn thi liên thông môn kỹ thuật lập trình. Anh có thể share cho em tài liệu ôn thi không à! nếu được anh gởi qua mail vandanhpy@gmail.com
  Em cảm ơn anh nhiều!
 15. Đăng ngày 2 Tháng mười một 2011 #15

  • Member

  gabtm

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  sao hok thay phan danh sach liên kết vậy bam
 16. Đăng ngày 25 Tháng ba 2012 #16

  • Member

  nhapxuat

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mấy bài của bạn hay wa! Mà bạn có mấy phần tâp tin file không?
 17. Đăng ngày 26 Tháng ba 2012 #17

  • Administrator

  Phú Teiuns

  Status: Funny!
  Số bài viết: 2,843
  Đã được thích: 713
  Điểm thành tích: 113
  Giới tính: Nam
  Nơi ở:
  Q9-TP.HCM
  nhatchimai111 and weeds_dt like this.
 18. Đăng ngày 26 Tháng ba 2012 #18

  • Member

  gahung206

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  da quá à
  love it
 19. Đăng ngày 28 Tháng ba 2012 #19

  • Member

  blackboy0072

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Cảm ơn chủ thớt rất nhiều...^^
 20. Đăng ngày 11 Tháng năm 2012 #20

  • Member

  Kenny Hoa Bích

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  rất hay! mình học đc rất nhiều thứ nhờ trang này! thanks a lot!:hihihehe_nhoc2_09::hihihehe_nhoc2_09:

  ---------- Bài viết được cập nhật lúc 11:31 PM ---------- Bài viết trước được gởi lúc 11:18 PM ----------

  rất hay! mình học đc rất nhiều thứ nhờ trang này! thanks a lot!

Chia sẻ trang này

Từ khóa tìm đến diễn đàn

 1. dem so lan xuat hien cua 1 ky tu trong chuoi

  ,
 2. cac bai tap tim x trong day phan so cach deu